انتخاب روش مناسب برای تعیین مقدار SIL

چندین روش برای تعیین مقدار سطح خدشه‌ناپذیری مورد نیاز یک عملکرد وجود دارد. در بخش‌های بعدی اطلاعاتی درباره این روش‌­ها ارائه شده است. انتخاب روش برای یک عملکرد ایمنی خاص […]

ادامه مطلب

سطوح خدشه‌ناپذیری ایمنی

تعیین سطوح خدشه‌ناپذیری ایمنی یا به اختصار SIL بر اساس تعریف استاندارد از حالات عملیاتی بر مبنای نرخ تقاضای مورد انتظار بر روی یک کارکرد ایمنی انجام می­‌گیرد. این حالات […]

ادامه مطلب

تعاریف و اصطلاحات در ایمنی عملکردی SIL

در این بخش تعاریف و اصطلاحات رایج‌تر که در ایمنی کارکردی مورد استفاده قرار می‌­گیرند بر اساس آنچه در استاندارد IEC 61508 آمده است، ذکر می‌شوند[۲]. خرابی خطرناک۱: خرابی که […]

ادامه مطلب