دوره آموزشی تجزیه و تحلیل حوادث Incident Investigation

ادامه مطلب

برگزاری دوره آموزشی ایمنی عملکردی SIL/LOPA

توجه: زمان برگزاری دوره آموزشی ایمنی عملکردی SIL/LOPA تغییر یافته و در تاریخ ۱۲ الی ۱۴ شهریورماه ۹۷ برگزار می‌گردد.

ادامه مطلب

برگزاری دوره آموزشی طرح واکنش در شرایط اضطراری ERP

ادامه مطلب

برگزاری دوره طراحی و جانمایی سیستم‌های آشکارساز آتش و گاز F&G “تیر ۹۷”

ادامه مطلب

برگزاری دوره ارزیابی کمی ریسک QRA خرداد ۹۷

ادامه مطلب

دوره آموزشی مدلسازی حوادث با نرم افزار PHAST “اردیبهشت ۹۷”

ادامه مطلب

تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۷

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه آموزشی “مدلسازی حوادث با نرم‌افزار PHAST”

در تاریخ ۲۸ الی ۳۰ فروردین ماه اولین دوره تقویم آموزشی نیمسال اول مرکز طراحی فرایند، ایمنی و کاهش ضایعات CPSL در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. مدرس  کارگاه آموزشی […]

ادامه مطلب

دوره آموزشی رفتار شناسی آتش‌های صنعتی و اطفاء حریق مخازن و مدیریت ایمنی فرایند PSM الگوی CCPS (از پیش ممیزی تا استقرار)

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند، مرکز طراحی فرآیند، ایمنی و کاهش ضایعات دانشگاه صنعتی شریف(CPSL) اقدام به برگزاری دورهای زیر در محل دانشگاه صنعتی شریف می نماید.   دوره آموزشی مدرس […]

ادامه مطلب

برگزاری دوره کارگاهی ” مدلسازی حوادث با نرم افزار PHAST” در دانشگاه صنعتی شریف

در تاریخ ۲۸ الی ۳۰فروردین ماه دوره آموزشی ” مدلسازی حوادث با نرم افزار PHAST” به صورت کارگاهی توسط مرکز طراحی فرایند، ایمنی و کاهش ضایعات در دانشگاه صنعتی شریف برگزار […]

ادامه مطلب