برگزاری دوره آموزشی ایمنی عملکردی SIL/LOPA

توجه: زمان برگزاری دوره آموزشی ایمنی عملکردی SIL/LOPA تغییر یافته و در تاریخ ۱۲ الی ۱۴ شهریورماه ۹۷ برگزار می‌گردد.