برگزاری دورهای پر مخاطب و کاربردی

برگزاری دوره پر مخاطب و کاربردی ایمنی عملکردی LOPA/SIL

در تاریخ ۱۸ الی ۲۰ تیرماه در محل دانشگاه صنعتی شریف دوره پر مخاطب و کاربردی ایمنی عملکردی LOPA/SIL توسط جناب آقای دکتر علی بقائی برگزار خواهد شد

 

دوره آموزشی ارزشگذاری اقتصادی ریسک

ارزشگذاری اقتصادی ریسک همواره یکی از دغدغه های مدیران و تصمیم گیران بوده است. چه مقدار سرمایه گذاری برای کاهش ریسک معقول است؟ چگونه می توان هزینه  حوادث را تخمین زد؟ چگونه می توان در تصمیم گیریهای مرتبط با ریسک آنالیز هزینه و فایده کرد؟

در این دوره که برای اولین بار در دانشگاه صنعتی شریف توسط سرکار خانم دکتر مهناز طهرانی  درتاریخ ۳ تا ۴ مرداد ماه برگزار می شود، روش های علمی و تخصصی ارزشگذاری  ریسک توسط متخصصی با تجربه بسیار در این زمینه شرح و در قالب کارگاهی آموزش داده می شود.