برگزاری دوره “مدیریت ایمنی فرایند PSM الگوی CCPS (از پیش ممیزی تا استقرار)”

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ایمنی فرایند PSM الگوی CCPS در تاریخ ۲ الی ۳ خرداد ماه با حضور همکاران و مدیران HSE پالایشگاه و پتروشیمی های کشور توسط دکتر بهمن عبدالحمیدزاده در مرکز خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف