پروژه ها

مطالعات ارزیابی پیامد حوادث و طرح واکنش در شرایط اضطراری

سال انجام شده : ۱۳۹۷
(Consequence Assessment of events & Emergency Response Plan (ERP

پژوهش در تهیه و تدوین روش های اجرایی واکنش در شرایط اضطراری و فرماندهی حادثه ICS به همراه استقرار

سال انجام شده : ۱۳۹۷
(Crisis Management Plan (CMP) & Emergency Response Plan (ERP

انجام مطالعات ” HAZOP “در تاسیسات ذخیره سازی گاز مایع صادراتی شرکت پارسا فیدار پایدار عسلویه استحصالی از فاز 19

سال انجام شده : ۱۳۹۷
(HAZard and OPerability (HAZOP

مطالعات تحلیل شکاف مدیریت ایمنی فرآیند (با همکاری شرکت RiskTech)

سال انجام شده : ۱۳۹۶
PSM GAP Analysis

مطالعات HAZOP ایستگاه افزایش فشار گاز ارسنجان

سال انجام شده : ۱۳۹۶
(HAZard and OPerability (HAZOP

مطالعات تحلیل شکاف مدیریت ایمنی فرآیند

سال انجام شده : ۱۳۹۶
PSM GAP Analysis

ارزیابی ریسک خط لوله گاز ترش فاز 21/20 پارس جنوبی

سال انجام شده : 1395
Consequence Modelling Risk assessment

مطالعات تحلیل شکاف PSM

سال انجام شده : 1395
Process Safety Management

مطالعات HAZOP و SIL در واحد اولفین شرکت پتروشیمی مروارید

سال انجام شده : 1395
(HAZard and OPerability (HAZOP) Safety Integrity Level (SIL

مطالعات HAZOP و HAZID خط لوله C2+

سال انجام شده : 1395
(HAZard and OPerability (HAZOP) HAZard IDentification (HAZID

مطالعات HAZOP، SIL و HAZID در فاز یک پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی، واحدهای شمالی و جنوبی جداسازی نفت و گاز و خطوط انتقال به پروژه CTEP

سال انجام شده : 1395
(HAZard and OPerability (HAZOP) HAZard IDentification (HAZID) Safety Integrity Level (SIL

اجرای طرح استقرار HSE شهروندی در شهرداری تهران ( حمل و نقل)

سال انجام شده : 1394
Health, Safety and Environment

اجرای طرح استقرار HSE شهروندی در شهرداری تهران ( اصنافHSE)

سال انجام شده : 1394
Health, Safety and Environment

تهیه سند جامع شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

سال انجام شده : 1394
HAZard IDentification (HAZID) And Risk Assessments

مطالعات HAZOP و HAZID در پروژه خط لوله انتقال گاز 48 اینچ و ایستگاه کنترل فشار کوهدشت-چارمله

سال انجام شده : 1394
(HAZard and OPerability (HAZOP) HAZard IDentification (HAZID

ارزیابی پیامد حوادث مجتمع پتروشیمی مروارید

سال انجام شده : 1393
(Quantitative Risk Assessment (QRA

انجام مطالعات ارزيابي کمی ريسك شركت پتروشيمي آريا ساسول

سال انجام شده : 1393
Risk assessment

ارزیابی ریسک و مخاطرات شغلی بنادر پتروشیمی پارس و ماهشهر

سال انجام شده : 1393
Risk assessment and occupational hazards

مطالعه HAZID و HAZOP خط لوله ششم گاز سراسری

سال انجام شده : 1392
(HAZard and OPerability (HAZOP) HAZard IDentification (HAZID

ارزیابی کاستی های سیستم HSE و QRA در سکوی ابوذر-نظارت فنی بر مشاور خارجی (شرکت DNV )

سال انجام شده : 1391
Assessment of HSE and QRA

تعیین حریم خط انتقال گاز ترش IGAT V با استفاده از ارزیابی کمی ریسک (QRA)

سال انجام شده : 1391
Quantitative Risk Assessment

مطالعه HAZID، HAZOP و SIL واحد تفکیک میعانات گازی تابناک

سال انجام شده : 1391
(HAZard and OPerability (HAZOP) HAZard IDentification (HAZID) Safety Integrity Level (SIL

مطالعات HAZOP واحد گازی سراجه قم

سال انجام شده : 1390
(HAZard and OPerability (HAZOP

ارزیابی سطح خدشه ناپذیری و اعتماد پذیری آن (SIL در تاسیسات نفت و گاز NGL سیری و رائه راهکارهای اجرایی)

سال انجام شده : 1390
Assessment of Safety Integrity Level

مطالعات HAZOP واحدهای فرآیندی پالایشگاه بندرعباس

سال انجام شده : 1389
(HAZard and OPerability (HAZOP

مطالعات HAZOP واحد گاز منطقه یک پتروشیمی شیراز

سال انجام شده : 1388
(HAZard and OPerability (HAZOP

ارزیابی پیامد حوادث در پالایشگاه نفت شازند اراک

سال انجام شده : 1388
Consequence Assessment of events

ارزیابی حوادث فرآیندی در پالایشگاه گاز بیدبلند

سال انجام شده : 1387
Consequence Assessment of Process Accident

ارزیابی پیامد حوادث فرآیندی در مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان

سال انجام شده : 1387
Consequence Assessment of Process Accident

ارزیابی پیامد حوادث در پالایشگاه نفت اصفهان

سال انجام شده : 1387
Consequence Assessment of events

مطالعات شناسايي مخاطرات از طريق روش HAZOP در واحد آيزوماکس پالايشگاه تبریز

سال انجام شده : 1386
(HAZard and OPerability (HAZOP

مطالعات شناسايي مخاطرات از طريق روش HAZOP در واحد آيزوماکس پالايشگاه بندر عباس

سال انجام شده : 1386
(HAZard and OPerability (HAZOP

تعیین حریم خطر مجتمع پتروشيمي شيراز بر مبنای ارزیابی پیامد

سال انجام شده : 1386
Determination of hazard distance based on the Consequence Assessment

مطالعه HAZOP ایستگاه گاز فشرده سازی گچساران

سال انجام شده : 1385
(HAZard and OPerability (HAZOP

بررسي وضعيت سلامت، ايمني و محيط زيست (HSE) دردانشكده مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتي شريف

سال انجام شده : 1385
Studies of Health, Safety and Environment

مطالعات HAZOP و تجزيه و تحليل عوامل ريسك واحدهاي شيرين سازي مجتمع پتروشيمي رازي

سال انجام شده : 1384
(HAZard and OPerability (HAZOP

مطالعات HAZOP و تجزيه و تحليل عوامل ريسك واحد توليد اكسيد اتيلن مجتمع پتروشيمي اراك

سال انجام شده : 1384
(HAZard and OPerability (HAZOP

مطالعات HAZOP و تجزيه و تحليل عوامل ريسك در واحدهاي يوتيليتي مجتمع پتروشيمي شيراز

سال انجام شده : 1384
(HAZard and OPerability (HAZOP

مطالعات HAZOP و تجزيه و تحليل عوامل ريسك در واحد توليد سودا اش و بي¬كربنات سديم مجتمع پتروشيمي شيراز

سال انجام شده : 1384
(HAZard and OPerability (HAZOP

مطالعات جامع ريسك پذيري دركليه واحدهاي مجتمع پتروشيمي خراسان (اوره، آمونیاک، ملامین و Utility)

سال انجام شده : 1382
Comprehensive studies of risks

مطالعات جامع ريسك پذيري در واحد اوره مجتمع پتروشيمي شيراز

سال انجام شده : 1382
Comprehensive studies of risks