طرح واکنش در شرایط اضطراری ERP

یکی از وظایف اصلی مدیریت در هر سازمان، کاهش هزینه­‌ها به منظور بالا بردن بهره‌وری است. آسیب‌های جانی، مالی و محیط زیستی می‌­توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، سازمان را تحت تأثیر قرار دهند؛ از این رو، امروزه کاهش حوادث و آثار و پیامدهای آن‌ها به یکی از اولویت‌های اصلی سازمان‌ها تبدیل شده است.

علیرغم تمام تلاشهایی که در صنایع مختلف به منظور کاهش حوادث صورت می‌­گیرد، هر ساله حوادث زیادی جوامع صنعتی را تهدید می‌کند و باعث خسارت عمده به محیط زیست، تجهیزات و همچنین آسیب منجر به نقص عضو، از کار افتادگی و مرگ افراد می‌­شوند. به منظور کاهش اثرات این حوادث در چنین شرایطی، پیش­‌بینی حوادث محتمل و برنامه‌ریزی جهت مقابله با آن‌ها اهمیت حیاتی دارد.

به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم طرح واکنش در شرایط اضطراری ERP می‌توانید سلسله ویدیوهای آموزشی دکتر بهمن عبدالحمیدزاده را در این زمینه مشاهده نمایید.

ویدیوی آموزشی طرح واکنش در شرایط اضطراری ERP‌‌ – قسمت اول

ویدیوی آموزشی طرح واکنش در شرایط اضطراری ERP‌‌ – قسمت دوم

ویدیوی آموزشی طرح واکنش در شرایط اضطراری ERP‌‌ – قسمت سوم

ویدیوی آموزشی طرح واکنش در شرایط اضطراری ERP‌‌ – قسمت چهارم

ویدیوی آموزشی طرح واکنش در شرایط اضطراری ERP‌‌ – قسمت پنجم

 

دکتر بهمن عبدالحمیدزاده