درباره ما

مرکز طراحی فرآیند، ایمنی و کاهش ضایعات دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۷۹ در دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف و با هدف ارائه خدمات مشاوره و آموزش تخصصی در زمینه ایمنی فرآیند و HSE فعالیت خود را آغاز نموده است. این مرکز با پشتوانه ارتباطات دانشگاهی و بین المللی خود از سویی و ارتباط مستمر با صنعت و اجرای پروژه های متعدد مشاوره از سوی دیگر، امروزه به عنوان یکی از اصلی ترین مراجع در حیطه ایمنی فرآیند و HSE در کشور شناخته می شود. تمرکز این مرکز بر ارائه خدمات مهندسی و آموزش تخصصی در حیطه های طراحی سیستم های ایمنی، شناسایی مخاطرات، ارزیابی ریسک و استقرار و پایش سیستم های مدیریت ایمنی فرآیند و HSE می باشد.