دوره‌های آموزشی دانشگاه صنعتی شریف

آموزش و افزایش دانش علمی یکی از مهمترین ارکان دستیابی به اهداف سیستم مدیریت HSE است. مرکز طراحی فرآیند، ایمنی و کاهش ضایعات دانشگاه صنعتی شریف همواره آموزش و بسط دانش در زمینه ایمنی فرآیند و HSE را رسالت خود دانسته است.  تجربه ارزشمند برگزاری چندین دوره همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE در دانشگاه شریف، برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد برای بخش های گوناگون صنعت کشور و ارتباط با مراکز بین المللی آموزشی در جهان این مرکز را در حیطه آموزش متمایز ساخته است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا عضویت در بانک اطلاعات و دریافت مرتب تقویم آموزشی و سرفصل دوره‌ها لطفا ایمیل و شماره تماس خود را در قسمت تماس با ما وارد نمایید.

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۸

دوره آموزشی “دوره آموزشی ممیزی مدیریت ایمنی فرآیند PSM Audit”تاریخ برگزاری ۲۲ الی ۲۴ دی ۹۸

دوره آموزشی “SIL/LOPA Functional Safety”تاریخ برگزاری ۲۶ الی ۲۸ آذر ۹۸

دوره آموزشی “شناسایی مخاطرات با تکنیک HAZOP (پیشرفته)” تاریخ برگزاری ۵ الی ۶ آذر ۹۸

دوره آموزشی “شناسایی مخاطرات با تکنیک HAZOP (پیشرفته)” تاریخ برگزاری ۲۸ الی ۲۹ آبان ۹۸

دوره آموزشی “روشهای شناسایی و ارزیابی ریسک (کمی و کیفی)”تاریخ برگزاری ۲۲ الی ۲۴ مهر ۹۸

تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۸

دوره آموزشی “مدیریت بحران در واحدهای صنعتی”تاریخ برگزاری ۱۱ الی ۱۳ شهریور ۹۸

دوره آموزشی “راهبری و مدیریت جلسات در مطالعات HAZOP” تاریخ برگزاری ۳۱ تیر الی ۲ مرداد ۹۸

دوره آموزشی “HSE Leadership & Culture” تاریخ برگزاری ۲۷ الی ۲۹ خرداد ۹۸

دوره آموزشی “مدلسازی حوادث با نرم افزار PHAST”تاریخ برگزاری ۹ الی ۱۱ اردیبهشت ۹۸

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۷

دوره آموزشی “الگوی CCPS در مدیریت ایمنی فرآیند PSM”تاریخ برگزاری ۷ الی ۸ اسفند ۹۷

دوره آموزشی “تربیت مدرس حرفه ای ایمنی Training the Trainers” تاریخ برگزاری ۱ الی ۳ بهمن ۹۷

دوره آموزشی “مدیریت ریسک Risk Management”تاریخ برگزاری ۱۰ الی ۱۲ دی ۹۷

دوره آموزشی “ارزیابی کمی ریسک QRA”تاریخ برگزاری ۲۸ الی ۳۰ آبان ۹۷

تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۷

دوره آموزشی “تجزیه و تحلیل حوادث Incident Investigation” تاریخ برگزاری ۲۰ الی ۲۱ شهریور ۹۷

دوره آموزشی “ایمنی عملکردی SIL/LOPA” تاریخ برگزاری ۱۲ الی ۱۴ شهریورماه ۹۷

دوره آموزشی “طرح واکنش در شرایط اضطراری ERP” تاریخ برگزاری ۱۵ الی ۱۷ مرداد ۹۷

دوره آموزشی “طراحی و جانمایی سیستم های آشکارساز آتش و گاز F&G” تاریخ برگزاری ۱۱ الی ۱۳ تیر ۹۷

دوره آموزشی “ارزیابی کمی ریسک QRA”  تاریخ برگزاری ۲۸ الی ۳۰ خرداد ۹۷

دوره آموزشی “مدلسازی حوادث با نرم افزار PHAST” تاریخ برگزاری ۲۳ الی ۲۵ اردیبهشت ۹۷

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۶

کارگاه آموزشی “مدلسازی حوادث با نرم افزار PHAST”   تاریخ برگزاری ۷ الی ۹ آبان

کارگاه آموزشی “ ارزیابی کمی ریسک QRA” تاریخ برگزاری ۱۹ الی ۲۱ آذر

 

تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۶

کارگاه آموزشی “مدلسازی حوادث با نرم افزار PHAST”   تاریخ برگزاری ۲۸ الی ۳۰فروردین

دوره آموزشی “رفتار‌شناسی آتش‌های صنعتی‌و‌اطفاء‌حریق‌مخازن”  تاریخ ۱۸ الی ۲۰ اردیبهشت

دوره آموزشی “مدیریت ایمنی فرایند PSM الگوی CCPS(از پیش ممیزی تا استقرار)”  تاریخ ۲ و ۳ خرداد

دوره آموزشی” ایمنی عملکردی LOPA/SIL تاریخ ۱۸ الی ۲۰تیر

دوره آموزشی “ارزشگذاری اقتصادی ریسک تاریخ” ۳ و ۴ مرداد

دوره‌آموزشی“طراحی سیستمهای اطفاء ‌حریق‌آبی با نرم‌افزار‌ PIPENET”  تاریخ ۲۳ الی ۲۵ مرداد

دوره آموزشی “Bowtie & Safety Critical Elements” تاریخ ۱۳ الی ۱۵ شهریور