برگزاری دوره در محل شرکتها

با سلام

همانطور که استحضار دارید مرکز طراحی فرآیند، ایمنی و کاهش ضایعات (CPSL) دانشگاه صنعتی شریف همواره علاوه بر خدمات مشاوره در زمینه آموزش نیز فعالیت گسترده داشته است.

با توجه به نیاز اعلام شده از سوی مجتمع ها به پیوست “کتابچه معرفی دوره های آموزشی مهندسی ایمنی و HSE ”  این مرکز تقدیم میگردد. در این کتابچه تمامی دوره های میان مدت و سمینار ها نیز علاوه بر دوره های استاندارد ذکر شده است.

با توجه به اینکه تنها برخی از این دوره ها در تقویم سالیانه مرکز و در دانشگاه شریف قابل اجرا است، دوره های دیگر و بنا به درخواست شما در محل شرکت یا مجتمع مربوطه قابلیت اجرا دارد.