برگزاری دوره آموزشی ایمنی عملکردی LOPA/SIL

برگزاری دوره آموزشی ایمنی عملکردی LOPA/SIL در دانشگاه صنعتی شریف با حضور کارشناسان HSE صنعتی کشور توسط جناب آقای دکتر علی بقائی

برگزاری دورهای پر مخاطب و کاربردی

برگزاری دوره پر مخاطب و کاربردی ایمنی عملکردی LOPA/SIL در تاریخ ۱۸ الی ۲۰ تیرماه در محل دانشگاه صنعتی شریف دوره پر مخاطب و کاربردی ایمنی عملکردی LOPA/SIL توسط جناب آقای دکتر […]

برگزاری دوره “مدیریت ایمنی فرایند PSM الگوی CCPS (از پیش ممیزی تا استقرار)”

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ایمنی فرایند PSM الگوی CCPS در تاریخ ۲ الی ۳ خرداد ماه با حضور همکاران و مدیران HSE پالایشگاه و پتروشیمی های کشور توسط دکتر بهمن عبدالحمیدزاده […]