استفاده از تحلیل لایه‌های حفاظتی جهت تعیین سطح خدشه‌ناپذیری مورد نیاز

هنگامی که این روش برای محاسبه سطح SIL مورد نیاز به کار می‌رود تغییرات اندکی در روش ایجاد می‌شود. در این بخش استفاده از LOPA برای تعیین سطح خدشه‌ناپذیری هدف […]

استفاده از تحلیل لایه­‌های حفاظتی جهت ارزیابی ریسک

تکنیک آنالیز لایه‌های حفاظتی یک روش نیمه کمی است که جهت بررسی کفایت سیستم‌های حفاظتی موجود در یک فرآیند استفاده می‌شود و در سال‌های اخیر در تعیین سطوح خدشه‌ناپذیری ایمنی […]

روش شناسی تحلیل لایه‌های حفاظتی

تحلیل لایه های حفاظتی۱ یک روش نیمه کمی برای تحلیل و ارزیابی ریسک است. بطور معمول در فرآیندهای شیمیایی، لایه‌­های حفاظتی مختلفی برای کاهش تکرارپذیری پیامدهای ناخواسته مورد استفاده قرار می‌­گیرند: […]